Certyfikat

CERTYFIKAT

Nauka w Guitarschool.pl odbywa się według przygotowanego programu. Program podzielony jest na poziomy (od 1 do 8) w zależności od stopnia zaawansowania. Dla dzieci w wieku 8-12 lat oferujemy dedykowany kurs KIDS.


Po zdobyciu wiedzy z odpowiedniego poziomu możesz przystąpić do egzaminu. Zaliczenie egzaminu premiowane jest otrzymaniem certyfikatu.Jeśli masz już doświadczenie z instrumentem i chcesz podnieść swoje dotychczasowe umiejętności nie musisz zaczynać nauki od podstaw. Podczas lekcji próbnej nauczyciel oceni Twoje umiejętności oraz zaproponuje odpowiedni poziom.


Szczegółowy opis każdego poziomu z wydrukowanym sylabusem otrzymasz na lekcji próbnej.


 

EGZAMIN

Egzamin składa się z dwóch elementów:


PRAKTYKA

Prezentacja 3-4 utworów przed Komisją Egzaminacyjną. Repertuar dobrany jest do poziomu zaawansowania.

Ocenie podlega sprawność techniczna, rytmika oraz szeroko pojęta muzykalność.


TEORIA

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej ucznia. Egzamin w formie testu pisemnego.

Kryteria dotyczące wymagań egzaminacyjnych uczniowie poznają na lekcji wprowadzającej do poziomu kursu.