Regulamin

REGULAMIN

 1. Guitarschool.pl to szkoła gry na gitarze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w której realizujemy autorskie programy nauki gry.
 2. Szkoła oferuje zajęcia indywidualne oraz grupowe (2-3 osobowe).
 3. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, a naukę można rozpocząć w dowolnej chwili.
 4. Przed rozpoczęciem kursu, uczniowi przysługuje bezpłatna 30-minutowa lekcja próbna.
 5. Zajęcia nauki gry są płatne zgodnie z obowiązującymi stawkami za godzinę lekcyjną.
 6. Lekcje gitary można wykupić pojedynczo lub w pakietach (4, 8 lub 12 lekcji).
 7. Płatność powinna być udokumentowana przed rozpoczęciem zajęć. W przeciwnym wypadku zajęcia nie odbędą się.
 8. Płatność można udokumentować poprzez przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy  lub okazać go osobiście przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Uczeń ma prawo odwołać raz w miesiącu zajęcia. Szkołę należy poinformować o nieobecności najpóźniej 12 godzin przed zaplanowaną wcześniej lekcją. Zostanie wyznaczony inny termin na zajęć w dogodnym dla ucznia terminie.
 10. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności zajęcia nie odbędą się w innym terminie i opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona.
 11. W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora lub ferii zostanie wyznaczony inny termin zajęć w dogodnym dla ucznia terminie.
 12. Odrabianie zajęć jest możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia na adres mailowy  lub telefonicznym pod numerem 792 402 412.
 13. Szkoła oferuje możliwość otrzymania certyfikatu na każdym poziomie zaawansowania (poziom KIDS oraz poziomy 1-8).
 14. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest pozytywny wynik na egzaminie.
 15. Przystąpienie do egzaminu jest płatne.
 16. Egzamin składa się z części praktycznej (wykonanie utworów na żywo) oraz z części teoretycznej.

 


Dane do przelewu:

Akademickie Inkubatory Przed.
Ul. Piękna 68
00-672 Warszawa

Numer konta: 46 1140 1010 0000 5158 5300 3080

W tytule przelewu proszę podać IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA oraz OPŁACANY OKRES za naukę gry.

Po opłaceniu kursu, prosimy o przyniesienie dowodu wpłaty na pierwsze zajęcia lub przesłanie na adres mailowy